Louise & A-Furia

Navn (Name) :A-Furia
Race (Breed) : Lusitano
Alder (age):14
Problem/skade (problem/injury):Generelt udfordret krop & hypermobil.
Følgeskader: Ryg og lænd er hårdt udsat grundet den måde han belaster sin krop i bevægelse. Ydermere er hans bryst og hals udsat.
Goal:MB dressur 
Fokus område : Styrke og teknik i kroppen
Træningsmetoder (training methods) :Dressur og gymnasticering. Varieret træning med gymnasticering for øje.
Status:Går alle øvelser op til LA6. Påbegyndt gymnasticering til piaffe og passage.

Louise og A-Furia er et godt eksempel på en ekvipage som der skal passes godt på hele tiden.

“Dressur er til for hesten, hesten er ikke til for dressur”. I et tilfælde som A-Furia kommer denne sætning mere til sin ret end nogen sinde.
En hypermobil hest har brug for konstant observation og træning af specielt de stabiliserende muskler omkring leddene.
Louise og A-Furia har arbejdet målrettet imod at styrke kroppen via dressur og gymnasticerende øvelser.
Igennem hele uddannelsen af A-Furia har der været fokus på balance. På hypermobile heste er balancen extra vigtig da dårlig balance let kommer til at betyde at leddene bliver belastede da ledbåndene kan give sig ekstra og dermed tillade overtræk.

I dag er A-Furia uddannet til MB niveau og påbegyndt piaffe og passage – stadig under stor hensyntagen til hans sarte krop.

A-Furia til opvisning DHE-træf. Niveuet var en LA6 redet til musik.

A-Furia og Louise til kursus med Paulo Sergio fra Portugal. Her er A-Furias aller første piaffe

A-Furia og Louise rider opvisning til hestevelfaerd.dk stævne